skip to Main Content

Vzpostavitev digitalnih procesov in nadgradnja trženjskih kanalov v podjetju Kočevar in sinovi d.o.o.

logo razpisi

Kratica projekta: Kočevar e-marketing

Duration: 15.11. 2018 – 31. 8. 2019

 

V zadnjih letih podjetje vse več pozornosti posveča inovacijam in inovativnim razvojnim projektom, s katerimi skušamo podjetje prilagoditi na spremembe na trgu, zlasti tiste, ki so vezane na razvoj tehnologije in digitalne novosti. Cilj projekta Kočevar e-marketing je uvedba ukrepov, s katerim bomo postopno prešli na e-poslovanje in nam bo omogočila doseganje novih strank in partnerjev preko digitalnih in spletnih povezav, zaradi večje transparentnosti in poenostavitve poslovanja pa bodo zaposleni več časa lahko namenili pridobivanju novih kupcev in partnerjev. V okviru projekta bomo izvedli naslednje ukrepe:

 • elektronska izmenjava med partnerji
 • digitalizacija nastopov na sejmih
 • spletne strani za tuje trge
 • spletne trgovine
 • produktno-prodajni video
 • krepitev kompetenc in usposabljanje.

Prijavljeni ukrepi bodo temeljito izboljšali konkurenčnost našega podjetja v Sloveniji in širše. Z vzpostavitvijo sodobne, tehnološko atraktivne in vizualno bogate spletne strani v več tujih jezikih bomo nedvomno pridobili nove kupce na trgih, na katere želimo vstopiti, prav tako pa bomo pridobili nove kupce na že obstoječih trgih Evropske Unije in Rusije. Glavne prednosti po izvedbi projekta so predvsem:

 • seznanitev večjega kroga potencialnih kupcev z našo storitvijo in produkti;
 • bistveno večji krog možnih tujih trgov zaradi informacij v njihovem lokalnem jeziku;
 • nazorna in kakovostna predstavitev produktov, ki jih izdeluje podjetje
 • velik nabor izdelkov, ki bo na voljo v spletni trgovini – več izdelkov, več kupcev, posledično več prihodkov
 • višja usposobljenost zaposlenih in s tem večja kakovost posredovanih informacij potencialnim kupcem.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«.Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Razvoj inovativnega elektromotorja EMATOMIM

logo razpisi

Kratica projekta: EMATOMIM

Trajanje projekta: 6. 12. 2018 – 5. 12. 2020

 

Iz praktične uporabe električnih avtomobilov na avtocestah je znano, da se poleti v največji vročini pojavljajo veliki in dolgotrajni zastoji prometa in morajo avtomobili neprestano speljevati in se zaustavljati, pri čemer elektromotor pri speljevanju zajema največji, tako imenovan zagonski tok, ki je nekajkrat večji od toka obratovanja pri enakomerni hitrosti vožnje, katerega posledica je lahko pregrevanje in tako prepreka nadaljnje vožnje ali celo trajna zaustavitev električnega vozila.

Naša rešitev opisanega problema je v sami zasnovi elektromotorja, in sicer prva od teh je nova vrsta medovojne izolacije, ki ne bo bazirala na termoplastični osnovi, temveč na mineralni, druga bistvena izboljšava pa je v inovativni konstrukciji hlajenja elektromotorja neposredno tam, kjer toplota nastaja.

Končni produkt razvojnega projekta bo integriran in patentno zaščiten elektromotor EMATOMIM z aksialno obojestransko postavljenimi trajnimi magneti z inovativno konstrukcijo hlajenja in mineralno fibrofilno termostabilno medovojno izolacijo, ki bo vseboval funkcionalno integrirane elemente, razvite v razvojnem projektu, ki bodo validirani v laboratorijskih in realnih pogojih in bodo verificirani v funkcionalnem končnem prototipu produkta in preizkušeni tehnologiji njegove cenovno učinkovite izdelave.

Projekt se trenutno nahaja v fazi praktičnega testiranja posamičnih komponent, ki jih je potrebno preizkusiti in v nadaljevanju integrirati, validirati njihovo povezano delovanje, ki je teoretično sicer potrjeno, zahtevanega pa je veliko intenzivnega razvojnega dela, zaradi česar je potrebno razvojno skupino podjetja okrepiti in usmeriti v intenzivnejše delo v zadnjih fazah projekta (TRL 6-9).

Dodatno bo razvojni projekt z inovativnimi lastnostmi e-motorja odpravljal tveganja, povezana z možnostjo požara ter negiral celoten spekter nevarnosti požara, ki ima lahko za ljudi in prostor katastrofalne posledice. Ponosni pa smo tudi na to, da bomo z inovativnim elektromotorjem, ki izključuje nenadno okvaro, preprečevali nastajanje odpadkov.

Naš razvojni projekt spada, glede na prednostno področje uporabe S4, na področje Mobilnost. Fokusno področje (SRIP ACS+ ver.2), konkretno na področje Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Back To Top